Jeden přístroj pro všechny štítkovací potřeby

Využívejte Leitz Icon na maximum.

Jeden přístroj pro všechny štítkovací potřeby

Jak nainstalovat software pro štítkovač Leitz Icon pro Apple Mac?

Leitz Icon pro Mac: Přidání tiskárny do existující Wi-Fi sítě

Leitz Icon: Navržení štítku na samolepicí pásce

Import Dymo adresáře

Jak nainstalovat software pro štítkovač Leitz Icon pro PC? 

Leitz Icon pro PC: Přidání tiskárny do existující Wi-Fi sítě

Leitz Icon pro PC a Mac: Nastavení softwaru Leitz Icon

Jak vytvořit štítek se štítkovačem Leitz Icon?

Jak vytvořit adresový štítek se štítkovačem Leitz Icon?

Jak rychle vytisknout více adresových štítků na štítkovači Leitz Icon?

Jak vytvořit štítek podle vzoru se štítkovačem Leitz Icon (včetně štítku s čárovým kódem)?

Leitz Icon pro iPhone: Připojení k tiskárně Leitz Icon

Leitz Icon pro iPhone: Nastavení aplikace

Leitz Icon pro iPhone a iPad: Nastavení aplikace

Leitz Icon pro iPhone: Úprava předpřipravené šablony

Leitz Icon pro iPhone: Přidání tiskárny do existující Wi-Fi sítě

Leitz Icon pro iPhone: Jak použít Dropbox

Leitz Icon pro iPad: Přidání dalšího objektu do štítku

Leitz Icon pro iPad: Přidání tiskárny do existující Wi-Fi sítě

Leitz Icon pro iPad: Úprava šablony

Leitz Icon pro iPad: Tisk štítku z předpřipravené šablony

Leitz Icon pro iPad: Tisk více štítků najednou

Ovládací panel: Změna přihlašovacích údajů

Ovládací panel: Změna nastavení Airprint

Ovládací panel: Informace o vložené kazetě

Ovládací panel: Přihlášení  

Ovládací panel: Aktualizace firmware

Ovládací panel: Kontrola stavu tiskárny 

Jak vložit kazetu do tiskárny?

Co se stane, když vyjmete kazetu ze štítkovače Leitz Icon bez předchozího vypnutí?

Jak recyklovat kazetu pro štítkovač Leitz Icon?

Jak odstranit zaseknutou pásku?

Jaká manuální tlačítka jsou na tiskárně?

Leitz Icon: Typy štítků

Leitz Icon: Vysvětlení objektů na štítku

Leitz Icon: Štítky vs Šablony

Leitz Icon: Tisk bez bezdrátové sítě (Soft AP mód) 

Leitz Icon: Reset tiskárny

Leitz Icon: Používání Dropbox na různých zařízeních

Baterie Leitz Icon: Připojení baterie