Co pomůže zaručit bezpečné a efektivní skartování?

17.03.2022

Co pomůže zaručit bezpečné a efektivní skartování?

Všude tam, kde jdou ruku v ruce výkonné motory a rychle rotující ostré frézy, je vždy třeba být velmi opatrný. Skartovačky nejsou sice motorové kotoučové pily, ale i při práci s nimi je potřeba dbát na bezpečnost. Určité riziko zůstává, zejm. když necháte skartovat zvídavé děti. Skartovačky Leitz vás zbaví obav ze skartování, a to díky inovativním ovládacím a bezpečnostním prvkům, které vám umožní skutečně efektivní skartaci.

Běžné bezpečnostní funkce skartovačky papíru

Jaké bezpečnostní prvky byste měli hledat při nákupu nové skartovačky do domácnosti nebo kanceláře? Přinášíme stručný výčet těch základních.

 • Automatické spuštění: Automatické spuštění je především bezpečnostní funkce na rozdíl od funkce automatického podávání. Mechanismus spočívá v tom, že namísto toho, aby se řezačky začaly otáčet po stisknutí tlačítka, uvede je do činnosti senzor po vložení listů papírů do skartovacího otvoru. Řezací hlavy jsou tedy v pohybu pouze tehdy, když je třeba materiál rozřezat.
 • Naproti tomu automatické podávání je mechanismus určený pro velkoobjemové skartování, kdy se do stroje vloží štos papírů a stroj skartuje sám. Nemusíte stát u stroje a podávat list za listem, čímž eliminujete riziko, že se do skartovacího otvoru dostanou prsty, kravaty, šperky, pramen vlasů, šátek apod.
 • Automatické zastavení: Automatické zastavení je víceúčelová bezpečnostní funkce, která detekuje, když se do řezacího mechanismu dostane něco, co by ve skartovačce nemělo být, ať už je to příliš mnoho papíru nebo nesprávný druh materiálu.
 • Anti-jam / automatický zpětný chod: „Anti-jam“ je velmi praktická funkce, která má zabránit poškození skartovací mechaniky náhlým zaseknutím řezacích hlav. Funkce „anti-jam“ automaticky změní směr otáčení nožů v okamžiku, kdy mechanismus narazí na neobvyklý odpor. To znamená, že zaseknutí předejdeme dříve, než se stane skutečným problémem. Zároveň se tak vyhneme situacím, kdy se lidé snaží ručně odstranit zaseklé listy z řezací mechaniky, což znamená jisté riziko zranění. Ochrana proti zaseknutí (“anti-jam“) je standardní funkcí všech ručních skartovačů Leitz IQ Office.
 • Senzor kapacity koše: Pokud je koš skartovače naplněn až po okraj, rozřezané kousky papíru se začnou vracet do čelistí, čímž je nejen motor více namáhán, protože se snaží řezat materiál ve dvou směrech, ale často tak dochází i k zaseknutí papíru. Senzor kapacity koše upozorní uživatele na blížící se nutnost vysypat koš. U modelů Leitz Autofeed se senzor kapacity koše spustí při 80% naplnění koše. U některých modelů zablokuje snímač kapacity práci skartovače, dokud koš nevysypete.
 • Tepelný bezpečnostní zámek: Vzhledem k velkému zatížení motorů, které pohánějí skartovací nože, má většina modelů skartovaček papíru stanovenou maximální dobu provozu. Po jejím uplynutí je třeba skartovačku přestat používat, aby motory vychladly. Používáním skartovačky papíru po uplynutí maximální doby provozu hrozí přehřátí stroje. Pokud se motor začne příliš zahřívat, tepelná pojistka vypne řezací nože. Pro opětovné zapnutí skartovačky musí motor vychladnout, aby mohla skartovačka znovu pracovat.

Jak bezpečně používat skartovačku v kanceláři?

 • Nikdy nesahejte rukou do řezacího otvoru, pokud je stroj zapnutý. Opravy nebo odblokování nožů skartovače provádějte až po odpojení stroje od sítě. Ještě lépe je zavolat kvalifikovaného servisního technika, aby se na problém podíval.
 • Při práci dávejte pozor, aby se k řezacímu otvoru nepřiblížila např. kravata, volné oblečení, vlasy. V rámci školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se skartovačkou papíru by měli být lidé poučeni o tom, že si mají zastrčit kravatu za krk, vyhrnout volné rukávy, svázat si dlouhé vlasy a odstranit visící šperky, které by se mohly zachytit na nožích.
 • Do skartovače vkládejte pouze materiály, pro které je určen. Vzhledem k rozdílům ve výkonu motoru a síle nožů jsou různé modely skartovaček schopny řezat různé materiály. Například ruční skartovačky Leitz IQ Protect si pohodlně poradí s běžnými drátky do sešívaček a kancelářskými sponkami i s papírem a kartami do hmotnosti 200 g/m2, ale nejsou určeny ke skartaci takových věcí, jako jsou kreditní karty, CD, laminátové listy a vázané dokumenty, včetně těch s velkými a těžkými sponkami. Jejich protažení strojem představuje riziko poškození nožů a motoru, zvyšuje riziko chybného podávání, zaseknutí a dokonce i elektrických poruch.
 • Dodržujte pokyny výrobce týkající se doby chodu a kapacity vkládání listů papíru. Jak bylo uvedeno výše, skartovačky papíru mají stanovenou dobu chodu, která chrání motory před přehřátím. Při provozu skartovačky po uplynutí těchto doporučených časů hrozí vážné poškození. Stejně tak přetěžování skartovače, ať už snahou vložit do skartovacího otvoru příliš mnoho papíru najednou, nebo nevysypáním koše v případě potřeby, hrozí zaseknutím, poškozením nožů a převodů a opotřebením motoru. U vadného nebo nedostatečně výkonného skartovače je mnohem větší pravděpodobnost, že se porouchá a způsobí nehodu, když se lidé snaží problémy opravit a udržet jej v chodu sami.

Pokud chcete skartovat více dokumentů rychle a bezpečně, zvažte výhody automatických skartovačů Leitz.

Výrobky pro inspiraci

Skartovačka Leitz IQ Office Pro P6+

Skartovačka Leitz IQ Office Pro P6+

Leitz IQ Autofeed Office Pro 600 Automatická skartovačka papíru P5

Leitz IQ Autofeed Office Pro 600 Automatická skartovačka papíru P5

Leitz IQ Protect Premium skartovačka papíru 8X

Leitz IQ Protect Premium skartovačka papíru 8X

Olejové listy Leitz IQ

Olejové listy Leitz IQ