Jaké jsou výhody udržitelné práce pro vaši firmu?

18.08.2022

Jaké jsou výhody udržitelné práce pro vaši firmu?

Přínosy přijetí principů udržitelné práce přesahují obvykle pouhé snížení uhlíkové stopy. Možná slýcháte, že zavádění udržitelné politiky je jen ztrátou času, peněz nebo obojího, se slabým vlivem na životní prostředí. Udržitelná politika by však měla být nezbytnou součástí každé obchodní strategie, protože se firmě opravdu vyplatí.

Vylepšení image vaší značky

Zodpovědné podnikání postavené na udržitelnosti je vaše konkurenční výhoda. Pro mnoho spotřebitelů je šetrnost k životnímu prostředí velmi důležitou volbou a cíleně vyhledávají organizace, které jim v jejich volbě pomáhají. Udržitelnost pomáhá podnikům růst a expandovat.

A posiluje také pozitivní vnímání obchodní značky. V nedávné studii bylo zjištěno, že 60 % spotřebitelů považuje udržitelnost za důležitý faktor při nákupu a třetina z nich je ochotna si za udržitelné výrobky připlatit. Tak moc si zákazníci cení udržitelnosti, šetrnosti k životnímu prostředí. Udržitelnost se týká nejen výrobků nebo služeb, které podnik prodává, ale také jeho pracovních postupů.

 

 

Úspora peněz snížením množství odpadu

Přijetí a implementace udržitelných způsobů práce může výrazně snížit množství produkovaného odpadu. Nejenže je to dobré pro životní prostředí, ale firmě to ušetří peníze. Motivujte zaměstnance, kolegy ke snižování množství používaného papíru - tiskněte dokumenty pouze v nezbyteném případě, a pokud je to možné, vždy oboustranně. Místo lepicích papírků na poznámky (si) zkuste pořídit skleněné stolní tabulky, na které můžete psát opakovaně. Omezte používání plastových lahví či kelímků na vodu pořiďte vhodné láhve na vodu. Pokud je to možné, recyklujte.

Společným cílem by mělo být snižování množství plastového odpadu, k čemuž přispějete i výběrem a nákupem zboží, které používáte. Všímejte si, jak a do čeho jsou výrobky zabalené. Společnost Leitz nabízí celou řadu ekologických kancelářských potřeb, které mohou vaší firmě pomoci zavést udržitelnější pracovní postupy. Např. každý výrobek z řady Leitz Recycle je klimaticky neutrální, 100% recyklovatelný a vyrobený z vysokého procenta recyklovaných materiálů. Například pákový pořadač Recycle si udržuje prvotřídní kvalitu a zároveň získal ekologickou certifikaci FSC a Blue Angel. Je vyroben ze 100% recyklované lepenky a lze ho rozložit na papír, plast a kov a každou z částí recyklovat. Odpadkový koš Recycle je vyroben z 98 % z recyklovaného plastu a je také 100% recyklovatelný. Žádný z výrobků řady Leitz Recycle zároveň není zabalen do plastového obalu. Většina položek je dodávána pouze se štítkem nebo v plně recyklovatelných obalových materiálech.

 

 

Nižší účty za služby

Zlepšení udržitelnosti na pracovišti může firmě také ušetřit peníze za energie. Snížení spotřeby elektřiny, vody a plynu se pozitivně projeví na firemních účtech za služby. Přestože někdy může být při úpravě pracovních postupů nutná počáteční investice, konečným výsledkem jsou obvykle úspory peněz.

Např. výměna standardních žárovek za úsporné bude šetrnější k životnímu prostředí a zároveň firmě ušetří peníze za elektřinu. Motivovat k šetření zdroji pomohou i různé interní kampaně, pravidla, výzvy na pracovišti. Může jít například o zhasínání světel v místnostech, které se nepoužívají, vypínání počítačů na konci dne namísto jejich ponechání v pohotovostním režimu a snížení teploty o několik stupňů. Pokud se podnikům podaří zavést do interní kultury udržitelné způsoby práce, zjistí, že mohou ušetřit peníze na účtech a v konečném důsledku zvýšit zisky.   

Zvýšení spokojenosti zaměstnanců

Pokud si společnost cení environmentálních postupů, často se setkává s vyšší spokojeností zaměstnanců. Stávající zaměstnanci jsou loajálnější, daří se také nábor nových talentů. Studie ukázala, že 64 % mileniálů by přijalo pracovní pozici pouze ve společensky zodpovědné firmě, a 80 % uvedlo, že by byli loajálnější ke společnosti, které nejsou lhostejné sociální a environmentální problémy. Generace Z klade podobný důraz na zodpovědný přístup k životnímu prostředí a za čtyři roky bude tvořit 30 % pracující populace. Pokud chtějí podniky zaujmout pracovní sílu a přilákat a udržet si mladé talenty, bude v jejich zájmu zlepšit svou udržitelnost.

Je jasné, že zaměstnanci budou více podporovat podnik, s nímž mají shodné hodnoty. To se projeví na jejich spokojenosti a kvalitě práce, produktivita spokojených zaměstnanců je určitě lepší, než těch, kteří se svým zaměstnavatelem spokojeni nejsou. Spokojení zaměstnanci také s větší pravděpodobností zůstanou ve společnosti, což znamená nižší fluktuaci zaměstnanců, která organizaci ušetří peníze za lidské zdroje a nábor zaměstnanců

Legislativní povinnost

Klimatické změny se promítají i do mezinárodní a lokální legislativy, vlády i mezinárodní organizace zavádějí pro oblast životního prostředí stále více právních předpisů. Podniky, které danou legislativu splňují, získávají konkurenční výhodu. Firmám, které nedostatečně plní zákonné povinnosti, hrozí dodatečné daně a dokonce i pokuty za nedodržení nových předpisů. Naopak pro ty firmy, které přijmou environmentální politiku a závazky, bývají dostupné např. daňové úlevy, granty a pod.

Ekologická legislativa může zahrnovat typ materiálu používaný ve výrobě, obaly, recyklace odpadu atd. Podniky, které nyní analyzují své pracovní postupy a procesy s hlediska udržitelnosti, budou mít v budoucnu výrazný náskok.

 

 

Jaké výzvy v oblasti udržitelnosti jsou vhodné pro vaši firmu?

Přestože výhody udržitelných způsobů práce obvykle výrazně převáží nad případnými nevýhodami, měly by podniky analyzovat a zhodnotit vlastní situaci, možnosti, kontext. Důležité je zahrnout všechny důležité ukazatele (od sledování spotřeby energie až po produkci odpadu). Pravidelný monitoring důležitých aktivit vám pomůže lépe zacílit a naplánovat další kroky. Správný reporting, pro některé společnosti povinný, bude ukazovat zaměstnancům, zákazníkům, investorům i veřejnosti výsledky udržitelných postupů.

Podniky by si ale měly dávat pozor na to, jak informují o svých udržitelných pracovních postupech. Jak často, podrobně, správně apod. Nezřídka se totiž stává, že se "ekologizuje" a přehání, jak moc se firmě daří. To může zákazníky odradit, protože mají pocit, že se organizace snaží tvářit ekologičtěji, než je tomu ve skutečnosti. Veškeré veřejné zprávy o udržitelnosti by měly být jasné a nepřehnané.

Požadovat po lidech, aby změnili své standardní pracovní postupy, může být náročné a může trvat dlouho, než tyto změny přijmou všichni zaměstnanci. Podniky budou muset zaměstnancům co nejvíce usnadnit přizpůsobení se možným novým způsobům práce. Vrcholový management by měl být vůdčí osobností a určovat standardy udržitelných způsobů práce.

Přechod na ekologické pracoviště obvykle vyžaduje počáteční investici. Pro menší podniky nemusí být tato investice snadná či dostupná, mnohdy je problém předsvědčit management firmy, že se náklady z dlouhodobého hlediska vyplatí. Stačí měnit interní procesy a postupy po malých krocích, aby bylo možné sledovat a potvrdit úspěšnost těchto změn. Před zavedením změn si připravte podrobnou analýzu rizik a také relevantní čísla, která by managementu ukázala, že udržitelné způsoby práce budou pro podnik přínosem.

 

Společnost Leitz nabízí širokou škálu kancelářských nástrojů a zařízení  pro ekologicky šetrné kanceláře, které vám pomohou učinit vaše podnikání udržitelnějším.

Přečtěte si více o udržitelných způsobech práce:

Jak pracovat udržitelněji v kanceláři i doma

Tipy pro udržitelnou domácí kancelář

Výrobky pro inspiraci

Ekologický pákový pořadač Leitz 180°

Ekologický pákový pořadač Leitz 180°

Ekologická kapsa Leitz A4

Ekologická kapsa Leitz A4

Ekologická stolní děrovačka Leitz NeXXt

Ekologická stolní děrovačka Leitz NeXXt