Jak rozpoznat u zaměstnanců syndrom vyhoření?

21.04.2022

Jak rozpoznat u zaměstnanců syndrom vyhoření?

Vyhoření zaměstnanců bylo vždy problémem, ale dnes je patrně častějším, než dříve. Díky pandemii se někteří zaměstnanci ocitli v izolaci a hranice mezi pracovním a domácím životem se rozvolnily, což vede ke zvýšené pracovní zátěži a pocitu neomezené pracovní doby. Některé organizace si mohou vyhoření zaměstnanců vykládat jako problém jednotlivce, nikoliv jako odpovědnost zaměstnavatele, což není úplně správné.

Zaměstnanci trpící syndromem vyhoření poukazují na problém uvnitř společnosti. Může jít o problém s počtem zaměstnanců, poruchu komunikace nebo pracovní kulturu, kterou je třeba zlepšit. Naštěstí existují kroky, které mohou zaměstnavatelé podniknout, aby pomohli zaměstnancům, kteří mohou trpět syndromem vyhoření. Prvním z nich je syndrom vyhoření rozpoznat. 

Jaké jsou příznaky vyhoření?

Existuje několik varovných příznaků, že zaměstnanec trpí syndromem vyhoření. Patří mezi ně:

Snížení produktivity

Když jsou zaměstnanci vyhořelí, obvykle ztratí motivaci k práci. Budou také častěji dělat chyby, protože jim bude méně záležet na kvalitě jejich práce. To platí zejména v případě, že se cítí nedoceněni nebo jako by na jejich práci nezáleželo

Ke snížení produktivity v důsledku vyhoření může dojít i u těch nejnadšenějších zaměstnanců. Průzkum od společnosti Deloitte zjistil, že 87 % dotázaných sice uvedlo, že je jejich práce baví, ale zároveň 64 % uvedlo, že se často cítí ve stresu. Stejný průzkum zjistil, že 91 % dotázaných uvedlo, že nezvládají stres, který negativně ovlivňuje kvalitu jejich práce.

Odloučení od firmy a pracovní role

Dalším příznakem profesního vyhoření je, když se zaměstnanci začnou od firmy odpoutávat. Mohou se účastnit schůzek a povinných akcí, ale nezapojují se. Nedostatečná účast na chodu firmy může být jasným znamením, že se zaměstnanec cítí vyhořelý, nemá motivaci ani energii, aby mohl přispět ke společným aktivitám.

Zaměstnanci mohou vykazovat známky neangažovanosti v práci. Zatímco kdysi se možná s nadšením ujímali úkolů nebo se podíleli na nových projektech, nyní mohou mít k takovému „dobrovolnictví“ mnohem menší sklon. Mohou dokonce přestat odpovídat na telefonáty a e-maily. Tento typ neangažovanosti může způsobit, že se vyhořelí zaměstnanci budou cítit ještě více izolovaní a nemotivovaní.

Nárůst cynismu

Zaměstnanci, kteří trpí syndromem vyhoření, mají obecně negativní postoj ke své práci, k firmě i ke svým kolegům. Mohou si více stěžovat na svou roli a být podráždění vůči spolupracovníkům a klientům. Mohou být také citlivější na zpětnou vazbu, mohou se bránit a zlobit.

Nespokojenost zaměstnance může být velmi zřejmá. Negativní emoce se mohou rozšířit i do celého týmu a poškodit morálku zaměstnanců.

Příznaky vyčerpání

Jedním z běžných příznaků vyhoření je vyčerpání a únava. Pokud zaměstnanec neustále mluví o tom, že se cítí unavený nebo že nemá dostatek spánku, může to být známkou toho, že trpí syndromem vyhoření.

Vyčerpání má nejen negativní dopad na duševní a fyzické zdraví člověka, ale ovlivňuje také jeho produktivitu a soustředění při práci.

Co může vést k vyhoření zaměstnanců?

Existuje mnoho různých faktorů, které mohou přispět k pocitu vyhoření zaměstnanců. Jednotlivci se mohou setkat pouze s jednou z níže uvedených příčin nebo s jejich kombinací.

Extrémní pracovní zátěž

Když jsou zaměstnanci příliš pracovně vytíženi, mohou se u nich projevit příznaky vyhoření. Když má člověk příliš mnoho práce, začne pracovat dlouho. Bez nutné pauzy dochází k přetížení a vyčerpání, což se podepisuje na celkové pohodě.

Kromě toho, že zaměstnanci pracují dlouho kvůli extrémnímu pracovnímu vytížení, mohou se zdráhat vzít si volno, protože se obávají ještě většího pracovního vytížení po návratu. Bez možnosti přestávky se lidé opět dostanou do stresu a vyhoří.

Nejasná očekávání ohledně role

Zaměstnanci, kteří nemají jasně definovanou roli, mohou být ohroženi vyhořením. Bez specifikovaných odpovědností se zaměstnanec může snažit pokrýt příliš mnoho úkolů a cítit potřebu plnit úkoly, které by nutně neměly spadat do jeho kompetence.

Bez řádné komunikace a pokynů se mohou jednotlivci domnívat, že se od nich očekává, že se budou podílet na více projektech, než je nutné, a mohou se obávat následků, pokud tyto povinnosti navíc nepřevezmou.

Nedostatek podpory

Mnoho zaměstnanců se může v určitém okamžiku cítit přetíženo prací. Důležité je cítit podporu ostatních. Bez ní mohou pocity vyhoření ještě zesílit.

Může se jednat o to, že zaměstnanci nemají pocit, že by se mohli svému nadřízenému svěřit se svou pracovní zátěží nebo vyčerpáním, nebo že pracovní prostředí není zrovna kooperativní.

Jak pomoci zaměstnancům vyhnout se vyhoření

Komunikujte

Je nezbytné vytvořit pracovní kulturu, která podporuje komunikaci. Vedoucí pracovníci by měli pravidelně kontrolovat zaměstnance, zda zvládají svou pracovní zátěž, a pomáhat jim odstraňovat případné problémy. Jednotlivci by se měli cítit dobře, když mohou otevřít komunikační linky se svým vedením a ostatními členy týmu, pokud mají pocit, že se potýkají s pracovní zátěží.

Každý zaměstnanec by měl být také jasně informován o své roli a odpovědnosti. Zaměstnanci by měli přesně vědět, co se od nich očekává, a měli by mít možnost se na cokoli zeptat, kdykoli to budou potřebovat.

Nastavení jasné pracovní doby

Měla by být stanovena jasně vymezená pracovní doba jednotlivců. Pokud vaši zaměstnanci pracují v pružné pracovní době s různými časy začátku a konce pracovní doby, ujistěte se, že pracují pouze odpovídající počet hodin týdně. Pokud zaměstnanci zjistí, že nejsou schopni splnit potřebné úkoly v tomto časovém rámci, spolupracujte s nimi na nalezení řešení. Může se stát, že budou potřebovat více školení, nebo že bude třeba přerozdělit úkoly v týmu.

Sdělte týmu jasně, že se neočekává, že by lidé odpovídali na telefonáty nebo e-maily mimo svou pracovní dobu. Vytvořte systém, aby v případě, že si lidé berou volno, jejich práci zastal jiný člen týmu, aby se nikdo nemusel vracet z dovolené s velkým seznamem úkolů, které nebyly během jeho nepřítomnosti splněny.

Uznávání a odměňování

Oslavování úspěchů zaměstnanců může přispět k tomu, že se lidé budou na pracovišti cítit oceněni. Některým příčinám vyhoření lze předejít, pokud zaměstnanec ví, že jeho práce má pro firmu hodnotu.

Malá i velká vítězství by měla být uznána a odměněna. Zaměstnanci by měli vědět, jak jejich příspěvky pomáhají společnosti dosahovat jejích cílů, aby byli motivováni k další práci. Měli byste podporovat jednotlivce, aby na své úspěchy i na úspěchy svých kolegů upozorňovali vedení a sdíleli je v rámci celého týmu. 

Vytvoření klidného a produktivního pracovního prostředí

Povinnost zaměstnavatelů pečovat o své zaměstnance by měla zahrnovat i vytváření klidného a produktivního pracovního prostředí, které podporuje pozitivní myšlení. Zaměstnanci by měli mít k dispozici praktickou podporu, která jim pomůže s prací a umožní jim udržet si pořádek a úspěšně pracovat na projektech.

Může jít o správné vybavení pracovního místa - stolní organizéry , efektivní organizační řešení, např. závěsné ukládání - vybavení, které zaměstnanci pořídíte, může zmírnit stres, který mohou zaměstnanci pociťovat na nepraktickém a neorganizovaném pracovišti.

 

Poskytování podpory v oblasti duševního zdraví

Zaměstnanci, kteří trpí syndromem vyhoření, mohou potřebovat podporu v oblasti duševního zdraví. Zaměstnavatelé by měli v závislosti na dostupných zdrojích udělat vše, co je v jejich silách, aby vám s tím pomohli. To by mohlo zahrnovat poskytnutí přístupu k poradenství nebo poskytnutí informací, které by jednotlivcům pomohly získat odbornou pomoc, kterou potřebují.

Společnost Leitz nabízí celou řadu kancelářského vybavení a zároveň potřeb pro práci z domova, které zaměstnancům pomohou vytvořit klidné a produktivní pracovní prostředí. Prohlédněte si naše výrobky ještě dnes.

 

Sledujte nás na sociálních sítích: Instagram a Facebook

 

Výrobky pro inspiraci

Nastavitelný stojan pod notebook Leitz Ergo Cosy
Více o produktu
Antialergenní a antivirový filtr 3-v-1, HEPA, pro čističku vzduchu Leitz TruSens Z-3000/Z-3500
Více o produktu
Čtvercová úložná krabice Leitz Click&Store WOW, velikost M
Více o produktu