Hybridní model práce – výzva a příležitost?

15.09.2021

Hybridní model práce – výzva a příležitost?

Pandemie změnila způsob, jakým pracujeme. Kvůli restrikcím museli mnozí z nás zůstat zavření doma a změnit svůj způsob práce. Ačkoli se situace do velké míry vrátila k normálu, zaměstnanci i nadále využívají nového způsobu práce na dálku, který podporuje lepší vyváženost osobního a pracovního života.

Co je to hybridní model práce?

Práce na dálku neboli „home office“ je tu s námi už dlouho. Ovšem počet lidí pracujících z domova, u profesí, kde je to možné, se během pandemie zásadně zvýšil, mnohdy nedobrovolně kvůli zavřeným kancelářím. S postupem času mnozí zaměstnavatelé zjistili, že práce z domova má výhody i pro ně – vyšší flexibilita zaměstnanců, lepší produktivita vycházející ze spokojenosti s lepším vyvážením pracovního a osobního živova, nižší náklady na provoz kanceláří apod.

Hybridní model práce je označení pro situaci, kdy se zaměstnanec musí vypořádat s nutností pracovat někdy z domova a někdy zase z kanceláře. Pro některé to může znamenat 75 % práce na dálku, zatímco pro jiné dopolední práci z kanceláře a odpolední z domova. Hybridní práce nemá žádnou pevnou strukturu. Ovšem nejčastější jsou případy, kdy je poměr mezi prací z domova a z kanceláře 50:50.

Uvedený model práce nemá jen pozitiva. Je důležité uvědomovat si i její negativa a snažit se hledat jejich řešení. Níže se zabýváme výhodami a výzvami hybridní práce a důvody, proč se v budoucnosti nepochybně stane tento způsob práce normou. 

 

Přínosy adaptace na hybridní pracovní model

Rovnováha pracovního a soukromého života

Nařízená práce na dálku během pandemie Covid-19 znamenala možnost vyzkoušet si práci z domova i těm zaměstnancům, kteří dosud tuto možnost neměli či o práci z domova z různých důvodů ani neuvažovali.  Zlepšení rovnováhy pracovního a soukromého života při zachování produktivity práce u velkého procenta zaměstnanců přispělo k tomu, že firmy zavedly či vážně uvažují o zavedení hybridního modelu práce natrvalo. Dalším bonusem pro zaměstnavatele jsou mj. také nižší počty dnů nemocenské.

Nižší provozní náklady

Když zaměstnanci tráví většinu času prací z domova, ušetří firmy peníze za energie a jiné výdaje spojené s provozem kanceláří. Spousta firem se přestěhovala do menších prostor nebo zavedla systém, kdy se u jednoho stolu střídá více zaměstnanců, takže mohou platit mnohem nižší nájmy než dříve.

Pro jednotlivé zaměstnance zase tento systém představuje úspory za dojíždění (za pohonné hmoty nebo jízdenky). A u těch, kteří se neobešli bez každodenního oběda či kávy v restauraci nebo formou take away můžou úspory dosahovat poměrně velkých částek.

Upřednostnění produktivity před stylem chování

V typickém pracovním modelu mají výše postavení zaměstnanci tendenci měřit výkon podle toho, jak soustředěně a tiše jejich podřízení sedí za svým pracovním stolem. Všichni ovšem víme, že sezení za stolem není důkazem efektivní práce – zaneprázdněně při tom pouze působíme.

Produktivita zaměstnance by se neměla měřit tím, jak se jeví. Práce na dálku tento fyzický prvek kontroly odstraňuje a redukuje indikátory produktivity na včasné a kvalitní splnění pracovních úkolů. Takto by se pochopitelně měla práce monitorovat běžně, ovšem mnohde je (byla) stále hlavním indikátorem produktivity „osoba sedící na svém místě“. Hybridní model práce přispěl k narovnání situace - produktivita se odvíjí od výsledků, nikoli od chování.

Hledání nových talentů

S hybridním pracovním modelem se pojí potenciál pozměnit kritéria pro přijímání nových zaměstnanců. Pokud popis pracovní pozice obsahuje možnost práce na dálku, může přilákat talentované zájemce z širokého okolí. Znamená to také, že zaměstnavatelé mohou otevírat pracovní pozice pro kandidáty vyžadující flexibilitu, což mohou být třeba lidé, kteří potřebují kvůli péči o malé děti nebo kvůli jiným závazkům flexibilní pracovní dobu. Pro firmy je toto přínosem, protože při nabírání nových lidí jim tím padla další omezení. 

Nevýhody hybridní práce a jak se s nimi vypořádat

Přechod mezi prací z domova a z kanceláře

Hybridní způsob práce nemusí vyhovovat všem. Pro lidi s dětmi může být práce z kanceláře tím nejlepším řešením, protože je nikdo nevyrušuje. Problémem může být neustálá nutnost střídat práci z domova s prací z kanceláře či společenský aspekt kancelářského prostředí. Samozřejmě existují obory, pro které tento nový způsob není vhodný, například pozice vyžadující kontakt s klienty nebo práci v terénu.

Jako řešení některé firmy nabízí hybridní práci na individuální bázi. Je tedy na samotném zaměstnanci, aby se rozhodl, co nejlépe vyhovuje jeho potřebám a potřebám jeho pracovní pozice. Firmy se také snaží zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici ty správné nástroje usnadňující hybridní práci, pokud se pro ni rozhodnou.

Absence prostor vhodných pro práci z domu

Lidé, kteří pracují na dálku, ale nemají doma k dispozici vhodné prostory pro práci, uváděli tuto skutečnost jako nejčastější důvod k plnému návratu do kanceláře. Absence klidného, vhodného místa na práci nebo jiného základního vybavení pro domácí kancelář totiž může být frustrující.  Rušivé faktory a absence organizace práce brání některým zaměstnancům v zachování úrovně produktivity.

Organizace práce v domácím prostředí nemusí být jednoduchá, obzvláště pokud nemáte doma vlastní pracovnu. Značka Leitz ale nabízí širokou škálu úložných prostor pro kancelář i organizačních řešení pro pracovní stůl, takže vám pomůže usnadnit hybridní práci.

Mnoha lidem může pomoci už jen barevné oživení prostor, které dodá novou energii. Řada Leitz WOW nabízí odvážně barevné produkty pro ukládání věcí a organizaci i další nástroje pro prostory domácí kanceláře. Od sešívaček a děrovaček po kartotéky a úložné boxy – kolekce WOW je produktová řada, ve které najdete vše pro práci na dálku

 

 

Pokud je hlavním kritériem rozhodování o vybavení (domácí) kanceláře snaha přispět ke snížení uhlíkové stopy, pak je řešením řada  Leitz Recycle pro domácí kancelář naprostou nezbytností. Řada Leitz Recycle je totiž uhlíkově neutrální, každý její produkt obsahuje vysoký podíl recyklovaných materiálů a je také  100% recyklovatelný.

Vyhoření zaměstnance

Práce z domova může také působit preventivně proti syndromu vyhoření. Na druhou stranu se mnozí cítí přepracovaní, protože je pro ně obtížné se po konci pracovní doby zcela odtrhnout od pracovních povinností. V kancelářském prostředí jsou nedílnou součástí pracovního dne pauzy, při kterých si popovídáme s kolegy nebo s nimi zajdeme na oběd. Doma mohou někteří z nás mít tendenci tyto přestávky vynechávat a jíst oběd u počítače.

Spousta lidí jednoduše nedokáže vypnout, jiní se zase snaží pracovat mnohem více ze strachu, že budou v porovnání s těmi, kdo stále dochází do kanceláře, považováni za méně produktivní. Pocity obav, viny a stresu se mohou nahromadit a nutit lidi pracující z domova ke snahám přetěžovat se nad své možnosti. To může mít za následek vyhoření nebo duševní či fyzické problémy. Úkolem nadřízených pracovníků je pěstovat zdravou firemní kulturu a dbát na to, aby lidé pracovali jen v rámci svých stanovených pracovních hodin.

 

 

Budoucnost hybridní práce

Přestože má hybridní práce svá úskalí, je z velké části považována za přínosnou. Jak firmy, tak zaměstnanci mohou sklízet ovoce, které přináší možnost rozdělit si pracovní čas mezi domov a kancelář a co nejlépe si organizovat den podle individuálních potřeb.

Předpokládá se, že hybridní pracovní modely budou přijímat i další společnosti napříč odvětvími. Spousta firem už se v reakci na pandemii přizpůsobila novému způsobu práce a nedokáže si představit, že by se všichni naplno vrátili do kanceláří. Zvlášť když jsou zaměstnanci spokojení, produktivita neklesá, hospodářsky se daří.

Firmy, které ještě nezměnily svůj pracovní model, by měly zvážit tyto aspekty:

  • Investice do správných technologií pro práci na dálku
  • Vyvážení nákladů pro firmu i zaměstnance
  • Realizaci zaměstnaneckého průzkumu s cílem zjistit, jak chtějí lidé dále pokračovat
  • Podpora otevřené komunikace na téma potenciálu hybridní práce
  • Vytvoření sdílených pokynů a politiky pro usnadnění změny

Pro hybridní práci neexistují pevná pravidla a klíčem k ní je flexibilita. Efektivním způsobem, jak zjistit, zda konkrétní společnosti bude hybridní práce vyhovovat, je zavést ji na zkušební období. A přestože tento pracovní styl může zpočátku vyvolávat obavy, často jde o změnu k lepšímu.

Výrobky pro inspiraci

Úložná krabice s víkem Leitz MyBox WOW, velikost L
Více o produktu
Nastavitelná podložka zápěstí ke klávesnici Leitz Ergo Cosy
Více o produktu
Ekologický pákový pořadač Leitz 180°
Více o produktu