Zbavte se chemických látek ve vzduchu, který dýcháte

01.03.2021

Zbavte se chemických látek ve vzduchu, který dýcháte

Bojujte s chemickými znečišťujícími látkami, které doma dýcháte

Chemické znečišťující látky a těkavé organické sloučeniny jsou vedlejšími produkty výrobních a lidských činností, a to i ve vašich domovech. Čisticí roztoky, nábytek a stavební výrobky často přispívají k chemickému znečištění vnitřního vzduchu.

S čističkou vzduchu TruSens snížíte obsah chemických znečišťujících látek, které přetrvávají ve vaší domácnosti

Některé chemické znečišťující látky mohou představovat hrozbu pro naše zdraví, neboť znečišťují vzduch, který dýcháme. Čističky vzduchu TruSens vám mohou pomoci lépe dýchat, protože pomocí aktivního uhlí odstraňují určité plyny a pachy, jež cirkulují uvnitř místnosti.

Co jsou to chemické znečišťující látky?

Chemické znečišťující látky jsou látky, které se do životního prostředí dostávají prostřednictvím průmyslových, zemědělských nebo jiných lidských činností. Mohou kontaminovat naše jídlo, znečišťovat vzduch, který dýcháme, a mohou být zdraví škodlivé. Je mylnou představou, že k chemickému znečištění dochází pouze v místě výroby. Některé chemické sloučeniny jsou i nadále škodlivé, protože jsou používány nebo umístěny uvnitř našich domovů. Studie agentury EPA zjistily, že hladiny některých organických chemikálií jsou v průměru 2- až 5krát vyšší v interiéru než venku. Během určitých činností, jako je např. odstraňování nátěrů, a několik hodin bezprostředně po skončení práce mohou být vnitřní hladiny 1 000krát vyšší než ty venkovní.

Co jsou to těkavé organické sloučeniny?

Chemické znečišťující látky emitované jako plyny z určitých pevných látek nebo kapalin mohou pocházet z materiálů používaných pro výrobu stavebních materiálů, koberců a nábytku. Tyto typy chemikálií jsou často označovány jako těkavé organické sloučeniny. Dokonce i určité domácí čisticí prostředky a kontaminanty v parafínu používaném pro svíčky mohou emitovat chemické znečišťující látky. Výrobky emitující takové znečišťující látky se počítají v tisících (zdroj: agentura EPA) a mohou být škodlivé pro vaše zdraví při požití, vdechnutí nebo vstřebání kůží.

Stav označovaný jako syndrom SBS (Sick Building Syndrome) byl spojen se špatnou úrovní kvality ovzduší, která může být přičítána přítomnosti těkavých organických sloučenin ve stavebních materiálech. Nová výstavba, přestavba nebo vymalování domu či kanceláře mohou přinést zvýšenou hladinu chemických znečišťujících látek, pokud se do životního prostředí dostávají nové stavební materiály, barvy, čisticí prostředky a nábytek.

Ke zdrojům těkavých organických sloučenin patří například:

 • Čisticí a desinfekční prostředky
 • Barvy a jiná rozpouštědla
 • Stavební materiály
 • Nábytek
 • Osvěžovače vzduchu a parfémy
 • Aerosolové spreje
 • Pesticidy
 • Čisticí a desinfekční prostředky

Běžné účinky na zdraví, které má expozice chemickým látkám:

 • Podráždění očí
 • Bolest hlavy
 • Žaludeční nevolnost
 • Závratě
 • Zhoršení astmatu

Jak můžete snížit množství chemických znečišťujících látek v interiéru?

Čistička vzduchu, jako je TruSens Z-2000 a TruSens Z-3000, může snížit podíl chemických znečišťujících látek, které cirkulují po celém domě. Filtry TruSens od firmy DuPont™ poskytují úroveň čištění pomocí aktivního uhlí pro zachycení určitých plynů a pachů ze vzduchu. Aktivní uhlí podléhá procesu spékání, jenž uhlí vysouší a redukuje v něm obsažené nečistoty. Z něj se pak vytváří velká povrchová plocha, která zachycuje chemické kontaminanty. S technologií TruSens můžete dýchat snáze díky snížení přítomnosti chemických znečišťujících látek ve vzduchu.