Práce z domova v souladu se zásadami GDPR (ochrany citlivých osobních údajů)

14.05.2020

Práce z domova v souladu se zásadami GDPR (ochrany citlivých osobních údajů)

Práce z domova posouvá soulad se zásadami ochrany citlivých osobních údajů (GDPR) na úplně jinou úroveň. Nicméně musíme si přiznat, že ochrana citlivých údajů není při práci z domova mnohdy skutečnou prioritou. Některá odvětví jsou, co se týče GDPR, mnohem zranitelnější než jiná, zejména právní praxe, účetnictví, pojišťovnictví a bankovnictví, zdravotnictví… kde každý den pracovníci zacházejí s citlivými osobními údaji a zpracovávají citlivá data. I pro ostatní profese však platí, že opatrní musíme být všude tam, kde přímo nebo nepřímo identifikujeme jednotlivce. Zde je několik tipů, které vám pomohou pracovat v souladu s GDPR.

• Připojujte se k serverům, které potřebujete k práci, omezte přístup k těm, které nejsou relevantní

• Nezapomeňte na bezpečné chování při používání všech zařízení, včetně mobilních telefonů

• Používejte silná, jedinečná hesla k ochraně dokumentů, e-mailů a sítě, používejte dvoufázovou autentizaci, případně pro zablokování přístupu k notebooku snižte snižte počet nesprávných pokusů o přihlášení jen na tři pokusy

• Nepoužívejte veřejné Wi-Fi sítě ani bezplatné sítě dostupné z domova nebo místa, kde pracujete – pravděpodobně nebudou dobře zabezpečené

• Ujistěte se, že vaše zařízení má nastavené šifrování (např. na odesílání e-mailových zpráv), nainstalujte si a nebo si nechte nainstalovat IT oddělením aplikaci vzdáleného vymazání, která vymaže všechna data v případě ztráty nebo odcizení zařízení

• Ujistěte se, že máte přehled o všech aktualizacích softwaru a jste informováni o zásadách ochrany osobních údajů ve vaší společnosti

• Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, zvažte investici do aplikací, které obsahují nástroje zajišťující plnění zásad GDPR a nabízejí odbornou podporu

V dnešní digitální a údajně bezpapírové době je snadné zapomenout, že stále ještě používáme papírové dokumenty, že není dostatečné zaměřit se jen na digitální data a kybernetickou bezpečnost. Zkontrolujte, jestli i papírové dokumenty s citlivými údaji máte správně archivované, uložené, nenecháváte je ležet volně, a to jak v kanceláři, tak zejména doma. Aby se vám pracovní dokumenty nedostaly mezi soukromé. A pokud je potřebujete zničit, používáte správné postupy. Např. skartovačky řady Leitz IQ jsou diskrétní, tiché, navržené tak, abyste je mohli mít nejen v kanceláří, ale také doma, aby nerušily ani provozem, ani designem. Pokud pracujete na dálku, pak by domácí skartovačka opravdu měla patřit mezi základní vybavení. Oceníte ji určitě i pro soukromé účely, kdy budete likvidovat např.staré zprávy o zdravotním stavu, účty, výpisy z banky apod.

Správné chování v souladu se zásadami GDPR předpokládá, že nejen správně s dokumenty pracujete, ale jste schopni i prokázat, že pro práci zejm. z domova existují správné pracovní protokoly a postupy. Také pracovní smlouvy by měly obsahovat odkaz na zásady práce z domova vč. pravidel pro ochranu citlivých údajů. Je to důležité jak pro vaši ochranu, jako zaměstnance pracujícího z domova, ale take pro ochranu vaší společnosti a subjektů, kterých se údaje týkají.

Výrobky pro inspiraci

Skartovačka Leitz IQ Slim Home Office P4

Skartovačka Leitz IQ Slim Home Office P4

Skartovačka Leitz IQ Office P4

Skartovačka Leitz IQ Office P4

Olejové listy Leitz IQ

Olejové listy Leitz IQ

Leitz IQ Autofeed Small Office 100 Automatická skartovačka papíru P4

Leitz IQ Autofeed  Small Office 100 Automatická skartovačka papíru P4