Ugrás az oldal tetejére

”A TE VILÁGOD, A TE UTAD” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

1. A „Te világod, a te utad.” elnevezésű promóció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

2. A Promóció 2017. augusztus 1. napján 00 óra 00 perctől 2017.szeptember 30. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban a „Promóció időtartama”).

3. Résztvevők: a Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promócióban érintett termékek kaphatók.

4. A Promócióban való részvétel feltételei:

4.1. A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt: a magyarországi viszonteladói hálózatban legalább 3db Leitz Urban Chic terméket („Termék”, a promóciós termékek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza) vásárol; és a http://www.leitz.com/hu-hu/promotions/urban-chic-promo weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe és mobiltelefonszáma megadásával, valamint a vásárlást igazoló számla adatainak megadásával regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályban („Játékszabály”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul a személyes adatainak a jelen Játékszabályban foglaltak szerinti kezeléséhez

4.2  Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

4.3. A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promócióból

4.4. Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

5. Ajándék

5.1 A Promóció során a jelen Játékszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő Résztvevők az alábbi ajándékra jogosultak:

PUMA sapka - cikkszám: 05292516, megnevezés: ESS Big Cat Beanie - Dark Gray Heather (a továbbiakban „Ajándék”)

5.2 Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt annyi darab Ajándékra jogosult, ahányszor 3 db Terméket vásárolt. Minden Ajándék igényhez új Regisztráció szükséges. (Amennyiben pl. a Résztvevő 6db Terméket vásárolt, 2 ajándékra tarthat igényt, melyhez 2 külön Regisztráció szükséges.)

5.3. Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

5.4. Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2017. szeptember 1. és október 15. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2017. november 30-ig munkaidőben.

5.5. A Weboldalon és egyéb promóciós kiadványokon látható Ajándék képe illusztráció, de a tényleges ajándéktárgyról készült kép. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az illusztráción látható Ajándéktól eltérő megjelenésű (színű, márkájú stb), de azonos értékű Ajándékot biztosítson beszállítói készlethiány esetében.

6. Adófizetés és egyéb költségek:

A Résztvevőket az Ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

7.1 A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

7.2.Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen s személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1133 Budapest, Váci út 76. címen vagy az hu@esselte.com e-mail címen.

7.3.A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

7.4.A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

8. Vegyes rendelkezések

8.1.A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.Szervező Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.3.Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált kódok, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5.Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

.

Budapest, 2017 július 25.

 

Esselte Kft.

Szervező

 

 1.számú MELLÉKLET

Cikkszám

Megnevezés

11170022

Active UrbanChic iratrendező 65mm, rózsaszín

11170024

Active UrbanChic iratrendező 65mm, piros

11170030

Active UrbanChic iratrendező 65mm világoskék

11170065

Active UrbanChic iratrendező 65mm, lila

11170089

Active UrbanChic iratrendező 65mm, szürke

39970024

UrbanChic A4 harmonika irattartó, piros

39970089

UrbanChic A4 harmonika irattartó, szürke

39990024

UrbanChic jumbo műanyag gumis mappa, piros

39990089

UrbanChic jumbo műanyag gumis mappa, szürke

42610024

UrbanChic gyűrűskönyv 2 gyűrűs, 20mm piros

42610089

UrbanChic gyűrűskönyv 2 gyűrűs, 20mm szürke

42620024

UrbanChic gyűrűskönyv 4 gyűrűs, 30mm piros

42620089

UrbanChic gyűrűskönyv 4 gyűrűs, 30mm szürke

46490024

UrbanChic műanyag gumis mappa, piros

46490089

UrbanChic műanyag gumis mappa, szürke

46510024

UrbanChic 20 tasakos iratvédő mappa, piros

46510089

UrbanChic 20 tasakos iratvédő mappa, szürke

46520024

UrbanChic 80 tasakos iratvédő mappa, piros

46520089

UrbanChic 80 tasakos iratvédő mappa, szürke

46530024

UrbanChic 100 tasakos iratvédő mappa, piros

46530089

UrbanChic 100 tasakos iratvédő mappa, szürke

55996024

Mini UrbanChic tűzőgép és lyukasztó szett, piros

55996089

Mini UrbanChic tűzőgép és lyukasztó szett, szürke